Ogrzewanie

Ogrzewanie – co powinieneś wiedzieć ?

Co warto wiedzie o grzejnikach

Różnice pomiędzy różnymi rodzajami ogrzewania

Nagrzewnice bezpośrednie i i pośrednie 

W systemie ogrzewanym bezpośrednio, na przykład nagrzewnicy gazowej lub prostej nagrzewnicy olejowej, nadmuch, który wydmuchuje podgrzane powietrze, zapewnia również powietrze konieczne do spalania.

Paliwo jest rozpylane w komorze spalania, podpalane i spalane. Następnie gorące gazy są dokładnie dozowane i mieszane z głównym strumieniem powietrza nadmuchu. W przypadku tego procesu mówi się także o stuprocentowej wydajności, ponieważ całe wytworzone ciepło jest faktycznie dostępne w ogrzewanym pomieszczeniu.

Uwaga: w pomieszczeniach zamkniętych konieczna jest bardzo dobra wentylacja, ponieważ nagrzewnice bezpośrednie obok ciepła wytwarzają również spaliny i wilgoć procesową, które oddają bezpośrednio do pomieszczenia– na litr paliwa generowane jest dodatkowo 1,64 kg pary wodnej ! Dlatego nagrzewnice bezpośrednie absolutnie nie nadają się do podgrzewania temperatury podczas osuszania budynków – budynek byłby permanentnie „nawilżony przymusowo” !

Do generowania czystego, suchego ciepła bez odprowadzania spalin lub pary wodnej do powietrza pomieszczenia konieczne jest zastosowanie nagrzewnic pośrednich, ponieważ w ich przypadku strumień ciepłego powietrza jest całkowicie oddzielony od komory spalania . Nagrzewnice pośrednie nadają się idealnie do pomieszczeń, w których możliwa jest jedynie ograniczona wentylacja lub w których występuje ryzyko pożaru spowodowanego przez przechowywane w nich palne materiały. 

Nagrzewnice elektryczne 

Te urządzenia to najbezpieczniejsza, najszybsza i najwygodniejsza metoda bezproblemowego ogrzewania, ponieważ potrzebne jest jedynie przyłącze prądu. W przypadku nadmuchów elektrycznych, jak seria TDE czy TDS, wygenerowane ciepło rozprowadzane jest równomiernie w pomieszczeniu przez wewnętrzny nadmuch za pośrednictwem medium transportującego, którym jest powietrze. Przy nagrzewnicach elektrycznych na podczerwień transport ciepła odbywa się natomiast za pośrednictwem fal świetlnych. Nagrzewnice elektryczne nie zużywają tlenu w przeciwieństwie do bezpośrednio opalanych gazem lub olejem i nie produkują jakichkolwiek spalin, dlatego nadają się idealnie do ogrzewania wnętrz, a przede wszystkim jako wsparcie dla osuszaczy przy przyspieszonym osuszaniu budynków.

 

Temperatury podczas osuszania budynków

Im wyższa temperatura pomieszczenia, tym krótszy czas osuszania. Przy temperaturze poniżej 10 °C podczas osuszania budynku należy zastosować dodatkowe ogrzewanie, ponieważ w takich warunkach wilgoć nie wiąże się już z powietrzem. Jeśli osuszacz jest używany w połączeniu z nagrzewnicą należy zwrócić uwagę, aby nagrzewnica nie znajdowała się w pobliżu osuszacza. W przeciwnym wypadku osuszacz zacznie zasysać suche, ciepłe powietrze. Efektem tego byłaby sytuacja, gdy w wymienniku ciepła osuszacza nie mogłaby już zachodzić praktycznie żadna kondensacja i wydajność osuszania spadłaby drastycznie. W przypadku pojedynczych pomieszczeń o powierzchni maks. domu jednorodzinnego, ze względów praktycznych zaleca się ogrzewanie za pomocą nagrzewnic elektrycznych .

Aby szybko i ryczałtowo obliczyć moc grzewczą dla małych pomieszczeń, o objętości do 1.000 metrów sześciennych, można zastosować poniższy wzór:

Q x Wartość współczynnika przenikania ciepła x różnica temperatur : kcal.

Słownie: Q (objętość pomieszczenia w metrach sześciennych) razy wartość współczynnika przenikania ciepła razy żądana różnica temperatur = potrzebna liczba kcal.

W celu przeliczenia z kcal na waty można skorzystać z poniższego wzoru:

wyliczona liczba kcal. x 1,16 = wat

Przykład obliczeń dla domu jednorodzinnego: (ok. 140 m², wysokość pomieszczenia 2,7 m)

objętość pomieszczenia Q: 378 m³
izolacja / wartość współczynnika przenikania ciepła: 2,0
temp. zew. min. ok.: -2 °C
żądana temp. pomieszczenia: 12 °C
różnica temperatur: 14 °C
Obliczenie: 378 x 2 x 14 x 1,16 = 12 277 watów = ok. 12 kW

W poniższej tabeli ujęto powszechnie stosowane w praktyce współczynniki przenikania ciepła :

 

IZOLACJA Współczynnik przenikania ciepła
bardzo dobra ( nowoczesny dom pasywny ) 0,2
dobra (nowoczesne domy nieskoenergetyczne) 0,5
dostateczna (nowsze budownictwo po 1984 roku)  1,2
słaba (stare budownictwo) 3,0
brak lub mocno uszkodzona 4,0